Training Agressiemanagement (hanteren van agressie)

Het hanteren van dreigend en agressief gedrag van cliënten wordt door professionals vaak als een beladen en lastige bijkomstigheid van hun werk ervaren.
Om met name agressief gedrag te voorkomen, te beperken en/of in het algemeen diverse vormen van dit gedrag te kunnen hanteren in een organisatie, is de 'training agressiemanagement' ontwikkeld.
Ook managers hebben belang bij een organisatie waar medewerkers zich veilig voelen. Door het voeren van een duidelijk beleid zal de kans op agressie drastisch verminderen.
 

Doel en werkwijze

Tijdens de training wordt inzicht gegeven in de aard en mogelijke oorzaken van dreigend en agressief gedrag en welk antwoord hierop gegeven kan worden door de professional. Bewustwording en bespreekbaar maken van deze thematiek staan hierbij voorop. In de lessen wordt onder meer op praktische wijze het eigen gedrag en de eigen ervaring in relatie tot de ander inzichtelijke gemaakt, waardoor spanning en agressie beter hanteerbaar worden. De training garandeert niet altijd pasklare oplossingen te bieden, maar wel aanvullende handelingsmogelijkheden om met dwingend en agressief gedrag om te gaan. Ook leert men deze alternatieven flexibeler in te zetten. Het gaat daarbij niet alleen om het trainen van individuele capaciteiten maar ook om samenwerking en ondersteuning bieden binnen het eigen team en het ontwikkelen van een veiligheidsbeleid.

Inhoud

Vanuit diverse gezichtpunten wordt stap voor stap toegewerkt naar het ontwikkelen van inzicht in dreigend en agressief gedrag en diverse handelingsmogelijkheden om dit gedrag te kunnen hanteren. De nadruk ligt daarbij op ervaringsgericht leren onder andere met behulp van simulatieoefening met acteurs, zodat men zelf kan ervaren wat er gebeurt.

Voor wie

De training is bedoeld voor de medewerkers die persoonlijk en direct contact hebben met cliënten, maar ook voor stafleden en/of leden van het managementteam die mogelijk alleen indirect betrokken zijn. We willen nadrukkelijk stimuleren dat alle betrokken personeelsleden de training volgen (multidisciplinair), vandaar dat we liever spreken over ‘Agressiemanagement’; het gaat immers de gehele organisatie aan. Omdat tijdens de training ook veel aandacht geschonken zal worden aan collegiale samenwerking en onderlinge ondersteuning biedt deze werkwijze een grote meerwaarde.

Voor welke doelgroepen?

- Algemeen ziekenhuis
- GGZ
- Forensische psychiatrie
- Verstandelijk gehandicapten zorg
- Onderwijssector
- Kinder- & Jeugdzorg
- Dienstverlening
- Woonvormen
- Ouderenzorg
- Thuiszorg
e.v.

 

Selecteer uw taal