Welkom op de website van CONNECTING - Maatschap voor Consult & Training

Wie zijn wij? 

CONNECTING is een netwerkorganisatie die zich in eerste instantie richt op veranderingsprocessen en professionalisering van personeel in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening. 

Ons aanbod: 

Het aanbod van de maatschap spitst zich toe op het verzorgen, dan wel ontwikkelen en uitvoeren van op maat gesneden:

 • Workshops
 • Cursussen
 • Trainingen
 • Opleidingen
 • Communicatie
 • Advisering en counseling op het gebied van agressiehantering
 • Veiligheidsbeleid
 • Verpleegkundige methodiekontwikkeling
 • Onderzoek

Producten worden door de maatschap in nauwe samenwerking met de opdrachtgever ontwikkeld. Er wordt getracht de reeds aanwezige kennis en ervaring te benutten en aan te sluiten bij de waarden en normen van de instelling of organisatie. Interventies zijn gericht op het creëren van effectieve en efficiënte oplossingen. De maatschap is hierbij sparringpartner, werkt ondersteunend en aanvullend bij de integrale aanpak van problemen op het terrein van agressie, veiligheid, communicatie en verpleegkundige methodiekontwikkeling. Immers, niet ten onrechte worden er hoge eisen gesteld aan de professionaliteit van personeel in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening. CONNECTING biedt instellingen ondersteuning bij dit professionaliseringsproces.

Ervaring en netwerk: 

Meer dan 25 jaar heeft CONNECTING ervaring en deskundigheid op deze terreinen. Zij kan daarbij beschikken over een netwerk waaruit zowel interne als externe deskundigen kunnen worden betrokken bij een opdracht. CONNECTING heeft diverse internationale contacten en participeert tevens in internationale netwerken zoals:

 • the European Violence in Psychiatry Research Group (EViPRG)
 • the European Network for Training in the Management of Aggression (ENTMA)
 • the Verein Netzwerk Aggressionsmanagement im Gesundheits- und Sozialwesen Schweiz (NAGS)
 • the Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes (ACENDIO)

 

Zo wordt onder andere ondersteuning verleend bij het opzetten van opleidingen tot Instructeur Interne Training Agressiehantering in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, en vindt er één maal per jaar internationaal overleg plaats met collegae op dit terrein uit diverse Europese landen, om zo te komen tot een zekere standaardisering met betrekking tot basis trainingen agressiehantering en de instructeuropleiding hiertoe.