Opleidingen

Brochure opleiding aandachtsfunctionaris 2013, klik hier om te downloaden

Opleiding tot Aandachtsfunctionaris / Trainer Agressiehantering & Sociale veiligheid

Naast basiscursussen Agressiehantering biedt CONNECTING tevens de mogelijkheid aan instellingen om eigen instructeurs (multi-disciplinair) op te laten leiden die verantwoordelijk worden voor de interne trainingen op het terrein van agressiehantering. De opleiding voor Instructeur Interne Training Agressiehantering (IITA) wordt niet alleen in Nederland verzorgd, maar inmiddels ook in Zwitserland (in samenwerking met de Zwitserse beroepsvereniging voor verpleegkundigen SBK/ASI en het Schweizerisches Netzwerk Trainer Aggressionsmanagement Gesundheitswesen), Oostenrijk (in samenwerking met de Akademie für Fort- und Sonderausbildung Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, dislozierte Ausbildung im Sozialmedizinischen Zentrum Baumgartner Höhe Expertenausbildung), Duitsland (in samenwerking met het Institut Rosenberger, Aus- Fort-, und Weiterbildung). In Slovenië is reeds een Post-HBO opleiding in voorbereiding.

Jaarlijks organiseert CONNECTING 'Studiedagen Agressiehantering' voor instructeurs die door de maatschap zijn opgeleid. De afgelopen jaren zijn daarbij diverse buitenlandse collegae aanwezig geweest met het oog op een grotere internationale samenwerking en standaardisering. Tal van ontwikkelingen hebben zich voorgedaan op het terrein van agressiehantering. Naast de kernbegrippen communicatie en veiligheid staat het vermijden van risico's en onnodige pijnprikkels steeds meer centraal. Diverse interventies zijn aangepast en vereenvoudigd waardoor ze cliëntvriendelijker zijn geworden en voor een breder publiek van professionals toegankelijk.

Deze studiedagen vinden reeds jaren plaats ten behoeve van theorie- en praktijkontwikkeling, maar staan tevens in het teken van netwerkontwikkeling en (internationale) afstemming voor Instructeurs Interne Training Agressiehantering (IITA) die opgeleid zijn door CONNECTING of voor hen die in dezelfde lijn werkzaam zijn. CONNECTING neemt hiermee haar verantwoordelijkheid als opleider om zichzelf en de door haar opgeleide trainers 'up to date' te houden m.b.t. relevante ontwikkelingen en verdieping.

Naast studiedagen is in de internationale werkgroep een vervolg gegeven aan het toewerken naar standaardisatie van fysieke technieken en methodieken, maar ook standaardisatie t.a.v. de verdere inhoud van de training Agressiehantering voor professionals met daaruit voortvloeiend standaardisatie van de opleiding tot Instructeur Agressiehantering (trainer in the Management of Actual or Potential Aggression). Een start is gemaakt met het formuleren van erkenningsnormen, hetgeen het mogelijk moet maken om te definiëren waaruit een training Agressiehantering en een train-de-trainer-opleiding in de toekomst zou moeten bestaan en tevens een duidelijk trainersprofiel op te stellen. Er wordt toegewerkt naar een
(inter-)nationale erkenning van trainers die aan deze normen voldoen. In dat kader zijn door CONNECTING contacten gelegd om genoemde erkenning onder te kunnen brengen bij de beroepsorganisaties voor verpleegkundigen, zoals NU '91 in Nederland, de Comité Permanent des Infirmier(e)s de l 'UE / Standing Committee of Nurses of the EU (PCN) op Europees niveau en de International Council of Nurses (ICN) op mondiaal niveau. In voorbereiding daarop organiseert en leidt CONNECTING een (internationaal) trainersplatform dat jaarlijks bijeenkomt en zijn bevindingen uitwisselt tijdens de studiedagen Agressiehantering. Hierbij worden in belangrijke mate de ontwikkelingen die zich in Groot-Brittannië hebben voorgedaan betrokken omdat men daar inmiddels tot standaardisatie is gekomen op grond van uitgebreid beschreven erkenningsnormen die ingebed worden in algemeen wettelijke kaders. Deze ontwikkelingen zullen hopelijk leiden tot een algemeen erkende noodzaak om alle medewerkers van zorg- en dienstverlenende instellingen op eenduidige wijze te scholen op het gebied van Agressiehantering.