Studiedagen - congressen - conferenties

Jaarlijks organiseert CONNECTING (internationale) studiedagen voor trainers en opleiders op het terrein van Agressiehantering. CONNECTING organiseert deze jaarlijkse studiedagen voor Instructeurs en Aandachtsfunctionarissen die door de maatschap zelf zijn opgeleid, maar ook voor trainers die vanuit een vergelijkbare visie op hetzelfde terrein werkzaam zijn. Daarbij zullen dikwijls diverse buitenlandse collega's aanwezig zijn met het oog op een grotere internationale samenwerking, uitwisseling en standaardisatie. Voor zowel ervaren trainers als voor meer recent opgeleide Instructeurs en Aandachtsfunctionarissen (én andere geïnteresseerden) bieden deze studiedagen de mogelijkheid kennis te nemen van (internationale) ontwikkelingen en relevante thema's met betrekking tot Agressiehantering. Tevens wordt de mogelijkheid geboden (hernieuwd) kennis te maken met collega-trainers en hun werkwijzen en wordt zeker ook aandacht besteed aan internationale afstemming en uitwisseling, niet in de laatste plaats om te komen tot een verdere ontwikkeling van Europese standaardisatie van visie, methoden en technieken. Aangezien Instructeurs en Aandachtsfunctionarissen, door CONNECTING opgeleid, werkzaam kunnen zijn binnen diverse werkvelden (o.a. (forensische) psychiatrie, verstandelijk beperktenzorg, kinder- en jeugd-GGZ, jeugdzorg, (speciaal) onderwijs, spoedeisende hulp, ouderenzorg) is de inhoud van het programma wederom breed georiënteerd en gericht op zowel theoretische verdieping als aanscherping en uitbreiding van praktische vaardigheden. Er kunnen keuzes gemaakt worden uit zeer diverse workshops over uiteenlopende onderwerpen. Zoals ieder jaar zal ruimte gereserveerd worden voor vragen, knelpunten, uitwisseling van ervaringen en het praktisch inoefenen van (nieuwe) vaardigheden. De laatste jaren wordt er, op veler verzoek, een trainers-markt ingelast.

We hopen u ook dit jaar op de studiedagen te ontmoeten, en zien met belangstelling uit naar uw aanmelding als deelnemer.

Hieronder een overzicht van de studiedagen zoals deze de afgelopen jaren door CONNECTING verzorgd werden.

 

Studiedagen

Studiedagen CONNECTING 2013
downloadb
Studiedagen CONNECTING 2012
downloadb
Studiedagen CONNECTING 2011
downloadb
Studiedagen CONNECTING 2010
downloadb
Studiedagen CONNECTING 2009
downloadb
Studiedagen CONNECTING 2007
downloadb
Studiedagen CONNECTING 2006
downloadb
Studiedagen CONNECTING 2005
downloadb
Studiedagen CONNECTING 2004
downloadb
Studiedagen CONNECTING 2003
downloadb
Studiedagen CONNECTING 2002
downloadb
Studiedagen CONNECTING 2001
downloadb
Studiedagen CONNECTING 2000
downloadb
Studiedagen CONNECTING 1998
downloadb

 

Congressen en conferenties waar CONNECTING bij betrokken was:

dreilander_programm

Dreiländerkongress Pflege in der Psychiatrie
Leadership in der psychiatrischen Pflege
Eine Herausforderung für Praxis – Management –
Ausbildung – Forschung - Politik


19. – 20. November 2009
Jugendstiltheater Otto Wagner Spital
Baumgartner Höhe 1
A-1140 Wien
Österreich

programcoverb

6th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry)
Assessing, treating and caring for potentially violent patients

Pre-Congress Workshops: 21 October 2009
Violence Congress: 22 - 24 October 2009
Stockholm City Conference Centre
Norra latin / Folkets Hus
Barnhusgatan 12-14
Stockholm
Sweden

entma_congres

Conference to launch the European Network of Trainers in the Management of Aggression, ENTMA
Promoting a Shared Vision of practice and Organisational Excellence in Training

17 - 18 November 2008
Amsterdam ArenA
ArenA Boulevard 1
Amsterdam
The Netherlands

oud_brochure

International Conference on Workplace Violence in the Health Sector
Together, Creating a Safe Work Environment

22 - 24 October 2008
Conference Centre “Meervaart”
Amsterdam
The Netherlands

thviolencecongre

5th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry
The 5th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry

25-27 October 2007
Amsterdam

horatioprogramco

Foundation Congress of HORATIO - European Psychiatric Nurses
Mental Health in Europe: the contribution of psychiatric nursing practice and science
“Discover the field, enjoy the scenery”

Congress 22-23 March 2007
General Assembly 24 March 2007
Congress Centre Hotel Haarhuis
Stationsplein 1, Arnhem, The Netherlands

dreilander_programm

Dreiländerkongress Pflege in der Psychiatrie
Wissen schafft Pflege - Pflege schafft Wissen:
Psychiatrische Pflege als Praxis und Wissenschaft

19. – 20. Oktober 2006
Jugendstiltheater Otto Wagner Spital
Baumgartner Höhe 1
A-1140 Wien
Österreich

brochure2

4th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry
Good clinical, evidence-based practice for understanding and managing aggressive and violent behaviour

20 – 21 October 2005
Jugendstiltheater Otto Wagner Spital
Baumgartner Höhe 1
A-1140 Wien / Vienna
Austria

2nd International ICART Conference
‘Working with Aggression an Violence’

Assessment, treatment and prevention of aggression and violence – a conference inspired by Arnold P. Goldstein’s Aggression Replacement Training (ART)

Conference Center ‘Meervaart’
22 – 24 September 2004
Amsterdam – The Netherlands

Poortugaal (2002 – Symposium: ‘oorzaken en preventie van agressie in zorginstellingen’)

Amsterdam (1998 – Mini Symposium: Meeting your European Colleagues – ‘Violent incidents and psychiatric nursing: a Dutch perspective’)