CONNECTING biedt een breed scala aan workshops en werkt op maat.  

Dus: wat past er bij de uitdagingen van jouw organisatie?
Dan zorgen wij voor een passende methode!

Onze workshops: enkele voorbeelden


Hieronder een selectie van onze vijf meest gegeven workshops.
Staat de workshop waar je interesse in hebt hier niet bij?
Goede kans dat we toch een passende sessie kunnen aanbieden!  

 


→ 
De Zeven Stoelen van Agressie


Ben je in contact met jezelf of ben je vooral bezig met de ander?
Tijdens deze workshop leer je op een gezonde manier in contact te komen met je eigen gevoelens.
Dit helpt je om jezelf serieus te nemen en de juiste keuzes te maken in uiteenlopende situaties.

→ Het Lichaam als Leidraad


Algemeen bekend is dat we voelen met ons hart en denken met ons hoofd.
Wij laten je zien en ervaren dat het ook andersom kan!
In plaats van dat je leeft in twee afgescheiden werelden, kom je er achter dat voelen en denken met elkaar verbonden zijn.
En dat biedt kansen en mogelijkheden in het leven...

→ Veiligheidsbeleid


Misschien ken je het wel... Verpleegkundigen kunnen botsen met psychiaters
en ook op andere niveaus kan men meer verbonden zijn. Hoe hebben die verschillende actoren invloed op elkaar?
Door te kijken naar elke laag en vooral hoe zij elkaar beïnvloeden kunnen we weg gaan van beschuldigingen.
Zo ontstaat er meer wederzijds begrip en kan het vertrouwen groeien.

→ Ervaringsgericht Teamberaad


Welke ervaringen heb je zelf gehad met agressie en geweld?
We laten onze deelnemers op een gestructureerde manier hun ervaringen delen.
Vervolgens kijken we als collectief wat we hier van kunnen leren.
De uitkomst van deze workshop is vooraf onbekend,
maar samen komen we tot een rode draad waarmee je als organisatie verder kunt.  

 

→ Werken met Weerstand


Bij veranderingsprocessen in organisaties ontstaat vaak weerstand.
Dit is een logische reflex van de mens om zich te verzetten tegen vernieuwing.
In deze workshop laten we je ervaren wat er gebeurt als je in contact komt met je eigen weerstand.
Dit doen we door gebruik te maken van verfrissende, confronterende en onorthodoxe methoden.

 

Samen

komen

we tot een

rode draad... 

... waar je

als organisatie

mee

verder kunt!