Welkom bij CONNECTING


Wij zijn een netwerkorganisatie die zich richt op veranderingsprocessen en professionalisering van personeel in de sectoren Zorg & Welzijn, Onderwijs, Justitie en Dienstverlening. CONNECTING werkt ondersteunend en aanvullend als sparringpartner bij de integrale aanpak van problemen op het terrein van:

  • Agressie (Agressiehantering)
  • Sociale Veiligheid
  • Conflicthantering
  • Communicatie
  • Veiligheidsbeleid
  • Verpleegkundige Methodiekontwikkeling

Selecteer uw taal